Skip to main content

Een domeinnaam is het adres waarmee je website bereikbaar is op het internet. Het verhuizen van een domeinnaam kan ingewikkeld zijn en er kunnen problemen optreden, zoals het niet goed overdragen van de DNS-instellingen of problemen met het bijwerken van de DNS-gegevens.

Om de verhuizing van een domeinnaam soepel te laten verlopen, heeft NextLine een stappenplan opgesteld:

  1. NextLine koopt een nieuwe domeinnaam (indien deze nog niet is ingenomen) of doet de verhuizing van uw huidige domeinnaam naar onze eigen provider van NextLine.
  2. Nextline koopt de domeinnaam en webhosting aan via de eigen provider van NextLine.
  3. De klant levert aan NextLine de inloggegevens (naam + wachtwoord) van de huidige domein/ hosting provider.
  4. NextLine doet de verhuizing van de domeinnaam aan de hand van een verhuiscode of sleutel.
  5. Een e-mailadres wordt aangemaakt en in deze handleiding kan u terug vinden hoe u de installatie kunt doen van uw nieuwe mailadressen. Opgelet, hierbij is het belangrijk mee te delen of er al een mailadres bestaat en of dit al dan niet via de domein provider is aangemaakt of aangekocht via Microsoft 365.
  6. Vanaf de aankoop betaalt de klant een jaarlijkse bijdrage voor de domeinnaam en hosting. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting wordt stilzwijgend verlengd aan het einde van elke factureringsperiode, tenzij schriftelijk opgezegd door de klant. Opzegging dient ten minste 1 maand voor het einde van de factureringsperiode te geschieden.

Indien de klant bij zijn huidige provider wil blijven, is dit ook mogelijk, alleen rekent NextLine een extra fee hiervoor aan.

Indien er ook een website verhuisd moet worden, heeft NextLine de volgende informatie nodig van de klant: wie de website beheert en of deze in het beheer komt van NextLine. Als het beheer van de website bij de oude websitebouwer ligt, moet Nextline een account krijgen met rechten om instellingen te kunnen beheren.

Bij het verhuizen van een domeinnaam kunnen er problemen optreden, zoals het niet goed overdragen van de DNS-instellingen of problemen met het bijwerken van de DNS-gegevens wat ervoor kan zorgen dat de website offline komt. Het is daarom belangrijk rekening te houden met de bovengenoemde stappen.