Skip to main content

Social media is een belangrijk onderdeel van de online aanwezigheid van bedrijven en merken. Het is een geweldige manier om direct te communiceren met uw doelgroep en hun betrokkenheid bij uw merk te vergroten. Bij het opzetten van social media accounts gaan wij als volgt te werk:

Plan van aanpak

Stappenplan:

Alvorens men start met het project dient er

 1. Een voorschot van 50% betaald te worden. De betaling van het voorschot moet gebeuren binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Alle input zoals hieronder beschreven (afbeeldingen, login gegevens, toegang, etc…) .

Wat wij nodig hebben om de Socials op te starten

 • Bedrijfsomschrijving
 • Doelstelling en doelgroep bepaling
 • Inloggegevens van uw accounts indien het bedrijfsaccount al bestaat.
 • Bedrijfsgegevens om nieuw account aan te maken indien deze nog niet bestaat.
 • Een selectie van branded foto’s in de gedeelde Google Drive map. Dit kan beeldmateriaal en eventuele andere content zoals video’s of infographics zijn. Opgelet, de afbeeldingen en foto’s dienen in hoogwaardig kwaliteit* te zijn. Indien de klant niet over hoogwaardige foto’s beschikt, kan er steeds gebruik worden gemaakt van ons foto- en videoteam.

Hoogwaardig kwaliteit*
Indien de klant het beeldmateriaal aanlevert, moet het beeldmateriaal aan bepaalde criteria voldoen, zoals:

 1. Consistentie in stijl, kleur, belichting, contrast, etc.
 2. Afbeeldingen moeten van hoge kwaliteit zijn en voldoende resolutie hebben om op groot formaat te worden weergegeven.
  • Instagram: 1080 x 1080 pixels (vierkant) of 1080 x 1350 pixels (portret)
  • Facebook: 1200 x 630 pixels (landschap) of 1200 x 1200 pixels (vierkant)

Voor de kwaliteit van de afbeeldingen is het belangrijk dat ze scherp en goed belicht zijn. Het wordt aanbevolen om afbeeldingen met een resolutie van minimaal 72 dpi te gebruiken om ervoor te zorgen dat de afbeelding er goed uitziet op verschillende schermformaten. Het gebruik van hoge kwaliteit afbeeldingen zal ervoor zorgen dat het grid er professioneel uitziet en de aandacht van het publiek trekt.

Indien de foto’s niet van hoge kwaliteit is, zal NextLine dit ook meegeven aan de klant en kosten aanrekenen voor het bewerken van het beeldmateriaal of het aanmaken van visuele elementen.

Selecteren van geschikte platforms:

Er zijn verschillende sociale media-platforms beschikbaar en het is belangrijk om te kiezen welke het beste bij uw bedrijf past. We zullen de platforms selecteren op basis van uw doelgroep, branche en type bedrijf.

Accounts

 • Indien de accounts reeds bestaan:
  Hebben wij toegang nodig tot de inloggegevens van uw social media accounts om deze verder te kunnen instellen.
 • Indien de accounts nog niet bestaan:
  Zullen wij de accounts maken en configureren met de vereiste informatie zoals contactgegevens, bedrijfsomschrijving, enz.

Doelstelling en doelgroep:

Het is belangrijk dat we weten welke doelstellingen u heeft voor uw social media accounts en welke doelgroep u wilt bereiken. Dit helpt ons om de juiste strategie te ontwikkelen en effectieve content te maken.

Contentontwikkeling en publicatie:

We ontwikkelen unieke en relevante content die aantrekkelijk is voor uw doelgroep. Dit kan bestaan uit afbeeldingen, video’s, infographics, enz. De puzzel/ grid voor Instagram wordt voorzien en uitgewerkt in lijn met uw brandguide. We plaatsen deze content op de afgesproken frequentie op uw social media-accounts en zorgen ervoor dat deze voldoen aan de best practices van de industrie.

Nextline biedt volgende diensten:

 • Social Media Grid

  • Opzet en beheer SOME 4 maand (NextLine werkt steeds met een termijn van 4 maand.)
  • Audit sociale media
  • Strategie: postfrequentie, content formats, …
  • Koppeling platforms
  • Profiel aanpassen (indien nodig)
  • Uitwerking Instagram grid in lijn met branding adhv 48 stuk aan beeldmateriaal. De afbeeldingen zullen een samenhangend verhaal vertellen met consistentie in stijl, kleur, belichting en contrast.
  • Instagram Post 2-3x/ week (standaard)
  • Facebook posts 2-3x/ week (standaard)
  • Monitoring & Analyse

NextLine maakt een eerste opzet. Deze wordt voorgesteld aan de klant voor goedkeuring. Hierbij kunnen steeds aanpassingen aangebracht worden kwa schikking of selectie van de foto’s. Er zijn 2 review rondes waarbij de 2de de finale is.
Indien na goedkeuring van de grid en bij het posten van de posts, nog wijzigingen dienen aangebracht te worden op vraag van de klant, worden de werkuren in regie aangerekend. Van zodra de klant uit eigen initiatief posts verwijderd/ archiveert, kan NextLine niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de grid. Indien de klant de posts op regelmatige basis en zonder overeenstemming met NextLine de posts verwijdert/ archiveert, kan NextLine het automatisch posten stopzetten.

Indien het wachtwoord van de accounts wordt gewijzigd, zorgt dit voor deconnectie en dus ook herinstelling van de wachtwoorden op onze platforms. Dit kan invloed hebben op het posten van de posts, NextLine is hiervoor niet verantwoordelijk. Ook de rechtzetting hiervan worden in regie in rekening gebracht.

 • Social Media Content 4 maand

  • Uitwerking 3 thema’s
  • Content creatie; schrijven van copy
  • Hashtags
 • Social Media Creatie visuele elementen.

  • 2-3 posts per maand -> 12 posts

Afhankelijk van de diensten die er worden afgenomen wordt vooraf afgesproken wat de klant dient aan te leveren en wat wij voorzien.

Oplevering van de socials voor 4 maand :

De oplevering van een social media platform duurt in totaal 2/ 3 weken.

Tussen de 2/3 weken na het aanleveren van zowel de 50% voorschot als de input door de klant (zie hierboven),  zal de testversie klaarstaan. Deze eerste opzet wordt voorgesteld aan de klant voor goedkeuring. Hierbij kunnen steeds aanpassingen aangebracht worden kwa schikking of selectie van de foto’s. Er zijn 2 review rondes waarbij de 2de de finale is.

 

Vervolgens kan indien de klant dit wenst een Facebook advertentiecampagne opgezet worden.

Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!