Skip to main content

Google Ads is een advertentieplatform van Google waarmee adverteerders kunnen adverteren in de zoekresultaten en op websites die deel uitmaken van het Google-netwerk. Met Google Ads kun je advertenties maken die verschijnen wanneer mensen op zoek zijn naar specifieke producten of diensten of wanneer ze bepaalde websites bezoeken.

Plan van aanpak

 

Stappenplan:

Alvorens men start met het project dient er

 1. Een voorschot van 50% betaald te worden. De betaling van het voorschot moet gebeuren binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Alle input zoals hieronder beschreven.

Wat wij nodig hebben om de Google Ads campagnes te starten:

 • Bedrijfsinformatie de doelgroep en de doelstellingen voor de campagne. Op basis van deze informatie kunnen we de juiste zoekwoorden selecteren en de advertenties opstellen.
 • Inloggegevens website
 • Inloggegevens google ads
 • Inloggegevens Google mijn bedrijf
 • Concurrentielijst

Hoe gaan wij te werk:

Bij het opzetten of overname van Google Ads campagnes gaan wij als bureau eerst in gesprek met de klant om de doelstellingen te bespreken. Op basis daarvan stellen we een strategie op en bepalen we welke zoekwoorden we gaan gebruiken. Daarna koppelen we de website met Google Analytics en Google Tag Manager om de prestaties van de campagne te kunnen meten en te optimaliseren. Dit kan enkele dagen tot weken duren doordat dit via Google zelf moet gebeuren.

Het is belangrijk om zoekwoorden te selecteren die relevant zijn voor de doelgroep en de doelstellingen van de campagne. Alvorens de campagne live gaat, worden de zoekwoorden voorgelegd bij de klant.

Naast zoekwoorden bepaalt NextLine welke advertentieteksten bij de opzet van de campagne die we gaan gebruiken en hoe de advertenties eruit moeten zien. Het is belangrijk dat de advertenties aantrekkelijk zijn voor de doelgroep en de voordelen van het product of de dienst duidelijk communiceren.

Het meten van de prestaties van de campagnes is cruciaal voor het behalen van de beste resultaten. Wij monitoren en analyseren de prestaties van de campagnes continu en optimaliseren waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld door zoekwoorden te optimaliseren, advertenties aan te passen of de targeting aan te passen. Door de prestaties van de campagnes te meten en te optimaliseren, kunnen we het beste resultaat behalen voor onze klanten.

Tijdens de duur van de campagne (van 3 maand) worden 2 telefonische meetings voorzien, vanaf het moment dat Google Tag manager is geïnstalleerd om de evolutei van de campagne te bespreken.

De overeenkomst voor Google Ads wordt automatisch verlengd aan het einde van elke 3-maandelijkse periode, tenzij de klant schriftelijk opzegt. Opzegging dient ten minste 1 maand voor het einde van de 3-maandelijkse campagneperiode te geschieden.

Diensten die NextLine aanbiedt naast de opzet van de campagne:

 • Het optimaliseren van de Google Ads campagne begrijpt een maandelijkse optimalisatie kost en is een proces dat tijd en aandacht vraagt gedurende de campagne. Wij checken voortdurend de voortgang en dat de Google ads campagnes zodat ze effectief mogelijk zijn met het behoud van de afgesproken strategie.
  De maandelijkse optimalisatie begrijpt de uren niet waarbij wordt vergaderd wordt om bepaalde vragen te stellen of terugkoppeling te geven over bepaalde campagnes. Hiervoor worden project management kosten aangerekend aan 85 euro per uur.
 • Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om na een evaluatie van 3 maanden van de huidige Google Ads campagnes te optimaliseren door aanpassingen aan te brengen, ook deze worden extra aangerekend.
 • Uitwerking van een nieuw voorstel van een nieuwe strategie wordt extra aangerekend in vorm van project management kosten.
 • Elke extra campagne die wordt toegevoegd aan de huidige Google Ads campagne, begrijpt extra setup kosten.

Metingen:

 • Conversies
  NextLine kan echter geen specifieke garanties geven over het aantal conversies dat zal worden behaald, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de concurrentie in de markt, de kwaliteit van de website, het budget en andere externe factoren.
  We kunnen verschillende soorten conversies bijhouden, zoals telefoontjes, e-mails en aanvragen, downloads, … en de campagne dienovereenkomstig optimaliseren om het beste resultaat te behalen.
  Het is ook belangrijk om te onthouden dat conversies niet altijd het enige doel van een campagne hoeven te zijn. Soms kan het genereren van verkeer naar de website of het opbouwen van naamsbekendheid ook belangrijke doelstellingen zijn. NextLine bespreekt samen met de klant welke doelstellingen het meest relevant zijn voor hun specifieke bedrijf en campagne.
 • KPI’s
  Dit zijn meetbare doelstellingen die we vooropstellen bij het presenteren van de digitale strategie en waar we ons tijdens de campagne op zullen richten. Het gaat over het steeds verbeteren van bijvoorbeeld het aantal klikken op de advertenties, het aantal conversies zoals aanvragen of verkopen, de click-through rate (CTR), de kosten per klik (CPC), de return on investment (ROI), enzovoort.
  Nextline kan niet altijd garanderen dat deze kpi’s altijd behaald zullen worden, omdat er verschillende factoren zijn die de prestaties van een campagne kunnen beïnvloeden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de concurrentie op bepaalde zoekwoorden erg hoog is, periode met pieken of dalen, waardoor het moeilijker wordt om de gewenste resultaten te behalen. Ook kan het gedrag van de doelgroep veranderen of kunnen er technische problemen optreden op de website.Wat we wel kunnen garanderen, is dat we ons uiterste best zullen doen om de campagne zo goed mogelijk te laten presteren en dat we continu zullen monitoren en optimaliseren om de beste resultaten te behalen door alle mogelijke factoren die een slechte impact hebben op de campagne zo goed mogelijk uit te sluiten. We zullen de klant op de hoogte houden van de prestaties en samen kijken naar mogelijke verbeteringen.
 • Leads
  NextLine kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leads. Daarom vragen wij dan ook om alle conversies te noteren en dit met ons tijdens een tussentijdse call door te nemen en te vergelijken om meer data inzicht te verkrijgen en de campagne aan te passen waar mogelijk. Niet enkel kunnen er aanpassingen aan de campagne aangebracht worden, ook interne processen kunnen aangepast worden.  Op deze manier kan de campagne worden geoptimaliseerd en kunnen de beste resultaten worden behaald binnen het gestelde budget.

Google betrouwbare en geaccepteerde methode

Het bijhouden van conversies via Google Ads is een betrouwbare en geaccepteerde methode  om de prestaties van een campagne te meten. Het bijhouden van conversies via andere kanalen, zoals telefoongesprekken of e-mails, kan door NextLine niet nauwkeurig gemeten of toegekend worden aan een specifieke campagne omdat NextLine deze conversies niet rechtstreeks ontvangt.

Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de klant akkoord dat de resultaten van Google Ads campagne als vertrouwde bron worden beschouwd.

De rapportage van conversies via Google Ads wordt als leidend beschouwd en er kunnen  geen garanties kunnen worden gegeven met betrekking tot het aantal telefoongesprekken of e-mails dat door de klant is ontvangen.

De klant herkent eveneens dat NextLine enkel de resultaten van Google Ads kan aantonen als een betrouwde bron en dat er geen discussie mogelijk is over de geleverde conversies.

 

Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!