Skip to main content

Privacyovereenkomst

NextLine Agency, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NextLine Agency verwerkt uw persoonsgegevens gebruik u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons gebruikt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en aanvragen
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u geactiveerd bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intenties te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. hebben van ouders van voogd. We kunnen echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nextlineagency., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NextLine Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– NextLine Agency analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– NextLine Agency volgt uw surfgedrag over verschillende websites met wij onze producten en diensten planning op uw wensen.
– NextLine Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hieronder te verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
NextLine Agency neemt op basis van verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NextLine Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te verwezenlijken uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
NextLine Agency gebruikt uw gegevens niet aan derden en deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verborgenheid van uw gegevens. NextLine Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of toepassingen, die wij gebruiken
NextLine Agency gebruikte, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NextLine Agency gebruikte cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden veroorzaakt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen werken. Daarnaast zullen we cookies die uw surfgedrag uitvoeren plaatsen we op gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al deze cookies en wensen voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren van te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toekomstige gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NextLine Agency en heeft u het op gegevensoverdraagbaarheid. Dat omvat dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u kunnen in een computerbestand naar u van een ander, door u transport organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nextlineagency.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers inclusief het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NextLine Agency wil u een mogelijkheid bieden om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NextLine Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens goed zijn van er opbrengst van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice van via infonextlinea.com